Dag en nachtopvang met begeleiding

Als bepaalde problemen niet opgelost raken met begeleiding aan huis of als ouders even een adempauze nodig hebben, kunnen kinderen terecht in onze opvang. Wij bieden dag-, nacht- en crisisopvang aan. Opvang gaat steeds gepaard met begeleiding (aan huis).

 • Dagopvang:
  Dagopvang bestaat uit minstens 2 tot 5 opvangmomenten per week. Hoe vaak een kindje komt, is afhankelijk van de situatie en de wensen van de ouders.

  Binnen de dagopvang werken wij samen met ouders aan zaken die moeilijk lopen, zoals het gedrag van je kind of het verzorgen van je baby. De duur van opvang is beperkt tot zes maanden.

  Onze dagopvang is betalend. De prijs wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de ouders.

 • Nachtopvang/Residentiële opvang:
  Dag- en nachtopvang, van één nacht tot één jaar.

 • Crisisopvang:
  Bij een dringende vraag naar residentiële opvang kunnen kinderen maximum 7 dagen bij ons terecht.

Onze baby Simon huilt al weken.
Onze familie ziet het niet meer zitten om hem op te vangen. We zijn heel moe en voelen geen warme band meer met ons kind.
Het zou voor ons deugd doen moest Simon een korte periode ergens anders kunnen slapen. We zouden ook graag hebben dat iemand samen met ons bekijkt hoe het verder kan