Dag- en nachtopvang met begeleiding

Dag en nachtopvang met begeleiding

"Onze baby Simon huilt al weken. Onze familie ziet het niet meer zitten om hem op te vangen. We zijn heel moe en voelen geen warme band meer met ons kind. Het zou voor ons deugd doen moest Simon een korte periode ergens anders kunnen slapen. We zouden ook graag hebben dat iemand samen met ons bekijkt hoe het verder kan"

Als bepaalde problemen niet opgelost raken met begeleiding aan huis of als ouders even een adempauze nodig hebben, kunnen kinderen terecht in onze opvang. Wij bieden dag-, nacht- en crisisopvang aan. Opvang gaat steeds gepaard met begeleiding (aan huis).

Dagopvang:

We beschikken over een dagopvang in Oostende en in Blankenberge.

Dagopvang bestaat uit minstens 2 tot 5 opvangmomenten per week. Hoe vaak een kindje komt, is afhankelijk van de situatie en de wensen van de ouders.

Binnen de dagopvang werken wij samen met ouders aan zaken die moeilijk lopen, zoals het gedrag van je kind of het verzorgen van je baby. De duur van opvang is beperkt tot zes maanden.

Onze dagopvang is betalend. De prijs wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de ouders.

Nachtopvang/Residentiële opvang:

Bij gezinnen waar de nood aan een rustpauze of extra ondersteuning hoog is, kunnen kinderen terecht in onze dag- en nachtopvang in Oostende. 

Binnen onze residentiële opvang werken we aan de zaken die thuis moeilijk lopen, maar blijft de ouder de belangrijkste opvoedingsfiguur. De opvang bestaat uit minstens 5 dagen en 5 nachten per week. De duur loopt van één nacht tot zes weken. 

Crisisopvang:

Bij een dringende vraag naar residentiële opvang kunnen kinderen maximum 7 dagen bij ons terecht in Oostende.

Meer info of aanmelden? Neem contact met ons op.