Kinderrechten

Als Centrum voor Kind en Gezinsondersteuning zijn kinderrechten zeer belangrijk voor ons. Tijdens elke begeleiding wordt rekening gehouden met de rechten van zowel ouders als kinderen.

Dit zijn de kinderrechten die wij in het Kapoentje extra belangrijk vinden wanneer een kind bij ons terecht komt:

  • Respect voor mijn gezin.
  • Je ongenoegen mag je uiten.
  • Je mag zelf beslissen of je hulp wil of niet.
  • Je moet uitleg krijgen.
  • Men moet je goed behandelen.
  • Ik heb recht op privacy.
  • Je hebt je eigen dossier.
  • Je moet hulp krijgen.
  • Je mag meepraten.

 

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen in het Kapoentje hun rechten kennen krijgen ze een kindboekje en organiseren we kindvergaderingen.
Als je meer informatie wil over kinderrechten verwijzen we je door naar de Kinderrechtswinkel.

Om een overzicht te krijgen van jouw rechten kan je terecht op de website Rechtenverkenner.

Als je denkt dat je kinderrechten niet gerespecteerd worden, kan je altijd terecht bij de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat.

Voor specifieke vragen over rechten voor kinderen binnen de jeugdhulp of het indienen van een klacht, kan je terecht op de site van Opgroeien.

Kinderen en ouders binnen de jeugdhulpverlening hebben recht op een vertrouwenspersoon.