Professionelen

CKG Kapoentje is een Centrum voor Kind en Gezinsondersteuning erkend door Kind en Gezin. Wij zijn een rechtstreeks toegankelijke dienst binnen de jeugdhulpverlening die probleemgebonden hulp aanbiedt. Onze hulpverlening is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Wij bieden ondersteuning aan gezinnen met kinderen tussen de achtste maand van de zwangerschap en 12 jaar.

 

Hoe doorverwijzen?

Je kan naar ons doorverwijzen mits toestemming van de ouders. Doorverwijzen kan telefonisch, via mail of op afspraak.

Ondersteuning?

Het CKG voorziet speciale trainingsdagen op vraag van scholen. Deze dagen kennen verschillende onderwerpen aangepast aan de noden van de school.

Ons modulair aanbod

Als CKG bieden wij contextbegeleiding, trainingsprogramma’s, alsook dag-, crisis- en residentiële opvang aan. Onze opvangmodules gaan altijd gepaard met een contextbegeleiding.

 • Contextbegeleiding:
  Onze modules variëren van één gesprek tot negen gesprekken per week; de duur loopt van één week tot één jaar, afhankelijk van de hulpvraag. Voor aanstaande gezinnen richten wij een vroeg intensieve begeleiding in, die kan opstarten vanaf de achtste maand van de zwangerschap.
 • VIB-begeleiding:
  Als CKG bieden wij een amberbegeleiding aan voor aanstaande ouders in de vorm van een VIB (vroeg intensieve begeleiding). Binnen een intensief traject gaan we aan de slag met ouders vanaf de achtste maand van de zwangerschap tot enkele maanden na de geboorte. We ondersteunen binnen deze module ouders die vragen hebben rond de zorg en ontwikkeling van hun baby. Deze begeleiding duurt maximum zes maanden.
 • Opvangmodules:
  Crisisopvang: dag- en/of nachtopvang van één dag tot één week
 • Ambulante opvang:
  dagopvang met contextuele ondersteuning op kind- en ouderniveau voor maximum zes maanden
  Residentiële opvang:
  dag- en nachtopvang voor maximum zes weken, steeds gecombineerd met contextbegeleiding

 

Onze Trainingsprogramma’s

Stop 4-7
Stop 4-7 staat voor Samen Terug Op Pad voor kinderen tussen 4 en 7.
Ons STOP-team organiseert een hulpverlening (training en begeleiding) voor jonge kinderen, tussen 4 jaar en 7 jaar, met (ernstige) gedragsproblemen thuis en/of op school. Het STOP4-7 programma richt zich op het kind, de ouders en de school. Het programma omvat drie trainingen: een kindtraining, een oudertraining en een leerkrachtentraining. Bovendien is er mogelijkheid tot begeleiding aan huis en zijn er verschillende contacten met de leerkrachten op school. Het programma is sterk wetenschappelijk onderbouwd. Ook kinderen met ADHD en lichte vormen van autismespectrumstoornis (ASS) zijn welkom.

Centrum Plus
Centrum Plus is een trainingsprogramma voor ouders en hun kinderen, in groepsverband of individueel. Binnen Centrum Plus pakken we concrete problemen aan met theoretische handvaten en praktijklessen.