STOP 4-7

STOP 4-7

"De juf zegt dat Meyrem (6 jaar) op school niet goed kan samenspelen met andere kinderen, ze maakt veel ruzie en vecht regelmatig. Ze kan ook niet stilzitten en krijgt daarom voortdurend op haar kop. Wat moet dat worden als ze naar het eerste leerjaar gaat?"

Maak je je als ouder of leerkracht zorgen over het moeilijke en/of antisociaal gedrag van je kind of leerling? Dan kun je terecht bij STOP 4-7 (Samen Terug Op Pad voor kinderen tussen 4 en 7).

Kinderen kunnen namelijk leren om zich positiever te gedragen. Zo kunnen ze leren omgaan met hun emoties, samen spelen, luisteren en probleempjes oplossen. Om het gedrag van een kind echt te verbeteren, is het nodig dat ook de ouder(s) en de leerkracht meewerken. Ook zij kunnen versterkt worden in hun opvoedingsvaardigheden

 

Wat doen we voor wie?

De kinderen komen 10 volledige schooldagen samen in een kleine groep met maximum 10 kinderen. Door met andere kinderen samen te werken en te spelen, leren ze zich aangenamer te gedragen.

De ouders komen tien namiddagen samen om verschillende opvoedingsthema’s te bespreken. In groep praten we over wat soms moeilijk loopt bij het opvoeden van je kind. De ouders en begeleiders wisselen ideeën en tips met elkaar uit. De ouders krijgen o.a. ook uitleg van waaruit, hoe en waarom dergelijk moeilijk tot anti-sociaal gedrag ontstaat. Elke ouder komt ook twee halve dagen meewerken en oefenen in de kindergroep.

De leerkrachten van de kinderen uit de groep werken 5 voormiddagen rond het thema opvoeding in de klas: vier voormiddagen worden ingevuld aan de hand van groepssessies samen met andere leerkrachten, één voormiddag is een actief observatiemoment in de kindtraining.

 

Stop 4-7 sessies in 2023

We organiseren een STOP-training in Blankenberge van januari tot april 2023.

We organiseren een STOP-training in Oostende van april tot juni 2023.

 

De Stop 4-7 training is gratis.

Meer info of deelnemen? Neem contact op met ons STOP-team.